Chìa khóa remote tòng teng escape 2004-2008

  • Hãng xe: Ford.Tên xe: Escape.Năm: 2004 - 2008.Nút : N/A.Loại Chìa: Remote Tongteng.Mã Chìa: CWTWB1U345.Chip: 4D63.Sóng: 315MHZ.Xuất xứ: OEM.
  • 0₫

Hãng xe : Ford.
Tên xe : Escape.
Năm : 2004 - 2008.
Nút  : N/A.
Loại Chìa : Remote Tongteng.
Mã Chìa : CWTWB1U345.
Chip : 4D63.
Sóng : 315MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

1