Chìa khóa remote thông minh Smartkey xe Ford – Ranger 3.2

Hãng xe : Ford.
Tên xe : Ranger 3.2
Năm : 2017-
Nút  : N/A.
Loại Chìa : chìa gấp.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 49
Sóng : 433 MHZ.
Xuất xứ : OEM.

Gọi
chat-active-icon