Chìa khóa thông minh Lexus LS 460_600h

  • HÃNG XE: LEXUSDÒNG XE SỬ DỤNG : LS 460-600HNĂM: 2014-2016SỐ NÚT: 4 NÚTLOẠI CHÌA: THÔNG MINHMÃ CHÌA:FCCID:HYQ14ACX IC:1551A-14ACXCHÍP SỮ DỤNG: 8ATẦN SỐ SÓNG: 315
  • 0₫

HÃNG XE: LEXUS
DÒNG XE SỬ DỤNG : LS 460-600H
NĂM: 2014-2016
SỐ NÚT: 4 NÚT
LOẠI CHÌA: THÔNG MINH
MÃ CHÌA:FCCID: HYQ14ACX  IC: 1551A-14ACX
CHÍP SỮ DỤNG: 8A
TẦN SỐ SÓNG: 315 MHZ
XUẤT XỨ: OEM

1