Chìa khóa remote thông minh xe Chevrolet - Captiva 2006-2015

  • Hãng xe: Chevrolet.Tên xe: Captiva.Năm: 2006-2015.Nút : 3 nút.Loại Chìa: Remote chìa thẳng.Mã Chìa: N/A.Chip: 46.Sóng: 433MHZ.Xuất xứ: OEM.
  • 0₫

Hãng xe : Chevrolet.
Tên xe : Captiva.
Năm : 2006-2015.
Nút  : 3 nút.
Loại Chìa : Remote chìa thẳng.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 46.
Sóng : 433MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

1