Chìa khóa remote hyundai verza

  • HÃNG XE: HYUNDAIDÒNG XE SỬ DỤNG : VERZANĂM:SỐ NÚT: 3 NÚTLOẠI CHÌA: REMOTE CHÌA GẬPMÃ CHÌA:CHÍP SỮ DỤNG:TẦN SỐ SÓNG: 433MHZXUẤT XỨ:
  • 0₫

HÃNG XE: HYUNDAI
DÒNG XE SỬ DỤNG : VERZA
NĂM: 
SỐ NÚT: 3 NÚT
LOẠI CHÌA: REMOTE CHÌA GẬP
MÃ CHÌA: 
CHÍP SỮ DỤNG: 
TẦN SỐ SÓNG: 433MHZ
XUẤT XỨ: 

1