Chìa khóa Remote Honda Accord 2008-2012

  • Hãng xe: Honda.Tên xe: Accord.Năm: 2008 - 2012.Nút : 4 nút.Loại Chìa: Chìa thẳng.Mã Chìa: KR55WK49308 / 267T-5WK49308.Chip: 46.Sóng: 313.8 MHZ.Xuất xứ: OEM.
  • 0₫

Hãng xe : Honda.
Tên xe : Accord.
Năm : 2008 - 2012.
Nút  : 4 nút.
Loại Chìa : Chìa thẳng.
Mã Chìa : KR55WK49308 / 267T-5WK49308.
Chip : 46.
Sóng : 313.8 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

1