Chìa khóa remote thông minh xe Ford - Ranger 2.2

  • Hãng xe : Ford.Tên xe : Ranger.Năm : 2011 - 2017Nút  : N/A.Loại Chìa : chìa gấp.Mã Chìa : N/A.Chip : 4D63+83Sóng : 433 MHZ. Xuất xứ : OEM.
  • 0₫

Hãng xe : Ford.
Tên xe : Ranger.
Năm : 2011 - 2017
Nút  : N/A.
Loại Chìa : chìa gấp.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 4D63+83
Sóng : 433 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

1