image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe Mitsubishi - Mirage

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Mitsubishi.
Tên xe : Mirage
Năm : 
Nút  :
Loại Chìa : Remote chìa thẳng.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 46 - 4D.
Sóng : 433 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh xe Mitsubishi - Grandis,..

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Mitsubishi.
Tên xe : Outlander, grandis,...
Năm : 2003-.
Nút  : 2 nút.
Loại Chìa : Remote chìa thẳng.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 46 - 4D.
Sóng : 433 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh xe Mitsubishi - Pajero Soprt

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Mitsubishi.
Tên xe : Pajero Soprt
Năm : 2003-.
Nút  : 2 nút.
Loại Chìa : Remote chìa thẳng.
Mã Chìa : N/A.
Chip : 46 - 4D.
Sóng : 433 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

1