image
Chi tiết

Chìa khóa Remote Honda Accord 2008-2012

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda.
Tên xe : Accord.
Năm : 2008 - 2012.
Nút  : 4 nút.
Loại Chìa : Chìa thẳng.
Mã Chìa : KR55WK49308 / 267T-5WK49308.
Chip : 46.
Sóng : 313.8 MHZ. 
Xuất xứ : OEM.

image
Chi tiết

Chìa khóa Remote Honda Civic

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda.
Tên xe : Civic .
Năm :
Nút  : 2 nút.
Loại Chìa : Remote chìa thẳng.
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 -313.8 
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa Remote Honda CRV

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda
Tên xe : CRV.
Năm : 
Nút  : 2 nút.
Loại Chìa : Remote.
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 MHZ. 
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe HONDA

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda.
Tên xe : 
Năm :
Nút  : 4 nút.
Loại Chìa : Remote Smartkey
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 -
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe HONDA - accord

Giá: vui lòng liên hệ

Sửa Khóa Danh Lợi -Chuyên cung cấp thợ Mở Khóa xe bị lock cửa quên chìa, copy chìa mới, làm chìa khóa remote thông minh smartkey cho xe bị mất chìa hoặc làm thêm Đặc Biệt sang Chíp chìa khóa xe với công nghệ mới nhất hiện nay cho tất cà các dòng xe ,thay pin ,thay vỏ chìa remote điều khiển cho tất cả các hãng xe như: Toyota, BMW, KIA, AuDi, Ford, Lexus, Mazda, Honda, Merceder, Misubishi, Hyundai..

Hãng xe : Honda.
Tên xe : accord
Năm :
Nút  : 3 nút.
Loại Chìa : Remote Smartkey
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 -
Xuất xứ : 

PHỤC VỤ TẬN NƠI
  0962394143

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT!

 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe Honda - accord

Giá: vui lòng liên hệ

Sửa Khóa Danh Lợi -Chuyên cung cấp thợ Mở Khóa xe bị lock cửa quên chìa, copy chìa mới, làm chìa khóa remote thông minh smartkey cho xe bị mất chìa hoặc làm thêm Đặc Biệt sang Chíp chìa khóa xe với công nghệ mới nhất hiện nay cho tất cà các dòng xe ,thay pin ,thay vỏ chìa remote điều khiển cho tất cả các hãng xe như: Toyota, BMW, KIA, AuDi, Ford, Lexus, Mazda, Honda, Merceder, Misubishi, Hyundai..
Hãng xe : Honda.
Tên xe : Acord.
Năm :
Nút  : 
Loại Chìa : Smartkey.
Mã Chìa : 
Chip : 47.
Sóng : 315 - 433 MHZ. 
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe HONDA - CITY

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda.
Tên xe : CITY.
Năm :
Nút  : 3 nút.
Loại Chìa : Remote Smartkey
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 -
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh smartkey xe HONDA - CRV

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Honda.
Tên xe : CRV
Năm :
Nút  : 2 nút.
Loại Chìa : Remote Smartkey
Mã Chìa : 
Chip : 46.
Sóng : 433 -
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa remote thông minh xe Honda - City

Giá: vui lòng liên hệ

Sửa Khóa Danh Lợi -Chuyên cung cấp thợ Mở Khóa xe bị lock cửa quên chìa, copy chìa mới, làm chìa khóa remote thông minh smartkey cho xe bị mất chìa hoặc làm thêm Đặc Biệt sang Chíp chìa khóa xe với công nghệ mới nhất hiện nay cho tất cà các dòng xe ,thay pin ,thay vỏ chìa remote điều khiển cho tất cả các hãng xe như: Toyota, BMW, KIA, AuDi, Ford, Lexus, Mazda, Honda, Merceder, Misubishi, Hyundai..

HÃNG XE: HONDA
DÒNG XE SỬ DỤNG : CITY
NĂM: 
SỐ NÚT: 3 NÚT
LOẠI CHÌA: THÔNG MINH
MÃ CHÌA: N/A
CHÍP SỮ DỤNG: 47 HONDA
TẦN SỐ SÓNG: 433
XUẤT XỨ:

PHỤC VỤ TẬN NƠI
  0962394143

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT!

 

1