image
Chi tiết

Chìa khóa gập Acura MDX, RDX, TSX, TL.. 2008-2012

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Acura.
Tên xe : MDX, TSX,LT,....
Năm : 2008 - 2012.
Nút  : 
Loại Chìa : Smartkey.
Mã Chìa :
Chip : 46.
Sóng : 313.8 MHZ. 
Xuất xứ : 

image
Chi tiết

Chìa khóa Remote Tòng teng Acura MDX 2000-2007

Giá: vui lòng liên hệ

Hãng xe : Acura.
Tên xe : MDX.
Năm : 2000 - 2007.
Nút  : N/A.
Loại Chìa : Remote TongTeng.
Mã Chìa : 
Chip : 13.
Sóng : 313.8 MHZ. 
Xuất xứ : 

1